Używamy plików cookies, aby dać Ci jak najlepsze doświadczenia z korzystania z naszego sklepie internetowego. Pozostanie na stronie oznacza, że zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Willkommen im B2B Online-Shop der Fränkischen Bettwarenfabrik!


Unser Online-Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Abnehmer. Kein Verkauf an Privatkunden. Bitte registrieren Sie sich vor Ihrer Bestellung im Shop. Alle Preise in € zzgl. Mwst.


Ihr FBF bed&more - Team

Polityka prywatności

 


Polityka prywatności

FBF bed&more Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, ul. Polna 6, 59-100 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000716787 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5020116961, kapitał zakładowy 400.000,00 PLN, obsługuje stronę internetową www.fbf-bedandmore.pl zwanej dalej stroną.

Polityka prywatności to kwestia zaufania, a Państwa prywatność jest dla nas istotna. Będziemy używać zatem imienia i nazwiska , firmy oraz innych informacji wskazanych poniżej w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności.


1. Gromadzenie danych

W trakcie każdej wizyty użytkownika na stronie internetowej zawierającej naszą ofertę oraz w trakcie każdego pobrania danych, dane dotyczące takich operacji są pobierane przez nas/naszego dostawcę usług/hostingu i zapisywane w protokole danych. Najpóźniej po siedmiu dniach dane osobiste zostają zamienione w dane anonimowe poprzez skrócenie adresu IP na płaszczyźnie domeny i przesłane do nas. Dane te są przetwarzane wyłącznie z przyczyn bezpieczeństwa technicznego, w szczególności w celu zagwarantowania obrony przed próbami cyberataku na nasz serwer internetowy, są one również przetwarzane w anonimowej postaci dla celów statystycznych. Nie łączymy takich danych z danymi pochodzącymi z innych źródeł
Poniżej przedstawiamy w przejrzysty sposób to, co dzieje się z takimi danymi i podjęte przez nas środki bezpieczeństwa.
W szczegółowym ujęciu,każde pobranie danych powoduje zapisanie następującego zbioru danych:

  • Nazwy pobranego pliku,
  • Data i czas pobrania,
  • Ilość przesyłanych danych,
  • Strona z której pobrano dane (adres URL),
  • Strony przeglądane podczas odwiedzin na naszym portalu,
  • Stan dostępu (przesyłanie danych, nie znaleziono danych itd.),
  • Stosowana przeglądarka internetowa i system operacyjny,
  • Nazwa dostawcy usług,
  • Pełny adres IP komputera wywołującego stronę,
  • Komunikat stwierdzający, czy stronę wywołano prawidłowo.

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych – wiążący charakter celu.

Nasza oferta dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw. Maska wprowadzania danych wykorzystywana podczas tworzenia zdjęcia klienta sprawdza, czy osoba składająca zapytanie faktycznie chce dokonać zamówienia dla firmy. Jeżeli osoba składająca zapytanie jest konsumentem, wprowadzone dane nie zostaną zapisane i zostaną całkowicie i nieodwołalnie usunięte.

Jesteśmy upoważnieni do gromadzenia , przechowania i przetwarzania danych , które zostały nam udostępnione w ramach zakupów na stronie w celu korzystania z naszych usług i zaspokojenia ewentualnych roszczeń. Jesteśmy upoważnieni do gromadzenia następujących danych: tytuł, firma, imię i nazwisko, płeć, adres zamieszkania, siedziby, adres dostawy (jeżeli się różni), numer telefonu komórkowego, numeru faxu , adresu e-maila, szczegółow dotyczących płatności, kart płatniczych , dane konta bankowego. 

FBF bed&more sp. z o.o. korzystać będzie z udostępnionych informacji w celu realizacji zamówień oraz zapewnienia dostępu do usług i informacji oferowanych na naszej stronie. Poza tym będziemy korzystać z udostępnionych informacji w celach administrowania kontem Użytkownika, weryfikacji i przeprowadzenia transakcji finansowych związanych z płatnościami dokonywanymi online, sprawdzania ściągania danych z naszej strony, ulepszania układu graficznego i/lub treści naszej strony oraz dostosowania ich do potrzeb użytkowników, identyfikacji użytkowników na naszej stronie oraz przeprowadzania badań demograficznych dotyczących naszych użytkowników. Pod warunkiem, że otrzymamy od Użytkownika uprzednią wyraźną zgodę, prześlemy informacje, które naszym zdaniem mogą Użytkownika zainteresować lub o które nas poprosił, w tym informacje na temat naszych produktów i usług. Jeśli Użytkownik nie chcecie od nas otrzymywać żadnych informacji handlowych, możesz z nich zrezygnować w dowolnym momencie.  

Jesteśmy upoważnieni do przekazania twojego imienia i nazwiska, firmy oraz adresu na rzecz osoby trzeciej w celu dostarczenia produktu do Użytkownika (na przykład naszej firmie kurierskiej lub dostawcy).  

Rzeczywiste dane dotyczące zamówienia Użytkownika mogą być przez nas przechowywane, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogą być bezpośrednio przez nas odzyskiwane. Możesz jednak uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na konto Użytkownika na Stronie. W tym miejscu możesz wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień, które zostały wykonane, które są nie wykonane i które wkrótce zostaną zrealizowane oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi, danymi konta bankowego czy też newsletterami, które zasubskrybowałeś. Użytkownik zobowiązany jest do poufnego obchodzenia się z osobistymi danymi dostępu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że niewłaściwe użycie nastąpiło z naszej winy.

2. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do informacji dotyczących swoich zapisanych danych , jak również prawo do sprostowania nieprawidłowych danych, zablokowania dostępu do nich oraz do usunięcia danych. W tym celu Użytkownik winien skontaktować się prze e-maila na biuro@fbf-bedandmore.pl lub pisemnie na adres: FBF bed&more Sp. z o.o. ul. Polna 6, 59-100 Polkowice

Inny sposób wykorzystywania danych , odnośniki do innych stron
Z zastrzeżeniem uprzedniej i wyraźnej zgody Użytkownika, możemy Uzytkownikowi wysyłać również inne informacje o nas, o stronie, naszych innych stronach internetowych, produktach, promocjach, newsletterach oraz informacje odnoszące się do innych firm z naszej grupy lub dotyczące naszych partnerów. Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych dodatkowych informacji, wyszczególnionych w tym rozdziale (lub części z nich), kliknij na link ‘zrezygnuj’ w dowolnym e-mailu, który do Ciebie wysłaliśmy. W ciągu 7 dni roboczych (które nie są ani (i) sobotą lub niedzielą, ani (ii) dniem wolnym od pracy w Polsce) od otrzymania polecenia Użytkownika, stosownie do życzenia zaprzestaniemy wysyłania do Użytkownika tych informacji. Jeśli polecenie Użytkownika będzie niejasne, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu uzyskania wyjaśnień.

Możemy co do zasady anonimizować dane użytkowników Strony i wykorzystywać je do różnych celów, w tym ustalenia ogólnej lokalizacji użytkowników i korzystania przez nich z określonych elementów Strony lub linków znajdujących się w e-mailach do osób, które zarejestrowały się w celu ich otrzymywania oraz przekazywać te zanonimizowane dane osobom trzecim jak np. wydawcom. Jednakże zidentyfikowanie Użytkownika na podstawie tych anonimowych danych nie jest możliwe.
Strona zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. 
3. Bezpieczeństwo

Informacje przesyłane do nas w niezaszyfrowanych wiadomościach e-mail mogą zostać potencjalnie przeczytane w trakcie ich przesyłania przez strony trzecie. Nie możemy zatem zagwarantować idealnie bezpiecznej z punktu widzenia prawa komunikacji drogą e-mail. Stosujemy filtry chroniące przed niepożądanymi reklamami („Filtr SPAM”), które mogą automatycznie i nieprawidłowo zaklasyfikować również normalne wiadomości e-mail jako niepożądaną reklamę i je usunąć. Wiadomości e-mail zawierające szkodliwe programy („wirusy”) zostaną przez nas automatycznie usunięte. 

Jeżeli użytkownik chce przesłać nam dane wymagające ochrony (np. dane dotyczące płatności), zalecamy ich zaszyfrowanie i w miarę możliwości również opatrzenie podpisem elektronicznym w celu uniknięcia ich niepowołanego ujawnienia i uniemożliwienia zafałszowania w trakcie przesyłania, lub przesłanie nam danych tradycyjną pocztą. 

W celu ochrony danych osobistych naszych klientów, pracowników i/lub dostawców przed niepowołanym dostępem, uszkodzeniem, utratą, zniszczeniem i/lub manipulacjami wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne. Są one nieustannie sprawdzane i dostosowywane do aktualnego stanu wiedzy technicznej.
W celu zagwarantowania poufności komunikacji z użytkownikami stosujemy tak zwane szyfrowanie SSL (Secure Socket Layers).
 


 
 
4. Pliki cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują w różnych miejscach tak zwane pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, w przeglądarce internetowej. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie naszej oferty do potrzeb użytkownika (określone dane zapisywane są po stronie użytkownika, dzięki czemu nie trzeba ich ciągle ponownie przesyłać) oraz zabezpieczenie oferty.
Przy użyciu takich plików możemy również analizować wykorzystanie naszych stron internetowych, dzięki czemu możemy odpowiednio dostosowywać treści do potrzeb użytkownika. Dzięki plikom użytkownika możemy również określić efektywność określonych danych oraz ich pozycjonowanie, np. w zależności od zainteresowań tematycznych użytkownika.
Stosujemy dwa rodzaje plików cookie: „cookie sesyjne” i „trwałe cookie”. Większość stosowanych przez nas plików cookie to tzw. sesyjne pliki cookie. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu odwiedzin na stronie głównej. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego sklepu internetowego, np. umożliwiają pozostawanie towarów w koszyku zakupów.
W trakcie wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej zapisywane są również na komputerze użytkownika dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego sklepu internetowego, w postaci stałych plików cookie. Są one automatycznie usuwane z komputera użytkownika po osiągnięciu terminu ich ważności lub w przypadku ich usunięcia przed tym terminem. Wszystkie stosowane przez nas trwałe pliki cookie zostają usunięte po 6 miesiącach.
Pliki cookie nie wyrządzają szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Istnieje jednakże możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w przypadku, gdy użytkownik nie życzy sobie przesyłania takich informacji. Nieograniczone korzystanie z naszej strony pozostaje wówczas możliwe (wyjątek: kreatory) lub korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej staje się niemożliwe, np. nie można składać zamówień

 
 
5. Stosowanie usługi Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje internetową usługę analityczną Google Analytics firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. pliki „cookie”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze
użytkownika i umożliwiające analizę wykorzystania strony internetowej. Informacje generowane przy użyciu plików cookie i dotyczące odwiedzin na stronie internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Ta strona internetowa wykorzystuje usługę Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dzięki takiemu rozwiązaniu adresy IP użytkownika zostają skrócone w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pełne adresy IP przesyłane są na serwer Google w USA wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. W ramach naszej umowy Google wykorzystuje przesyłane informacje w celu oceny odwiedzin na stronie, tworzenia raportów na temat aktywności na stronach internetowych oraz świadczenia użytkownikom dodatkowych usług związanych ze stroną główną i wykorzystaniem internetu. Adresy IP przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie będą łączone z innymi danymi Google. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez zmianę odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej, chcemy jednak poinformować, iż w takim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą utracić pełną możliwość funkcjonowania. Można również sprzeciwić się przesyłaniu danych dotyczących strony internetowej generowanych w ramach tworzenia plików cookie i dotyczących wykorzystania strony (łącznie z adresem internetowym użytkownika) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google dla późniejszych celów, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki internetowej dostępnej pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

6. Korzystanie z Google +1

Przy użyciu przycisku Google +1 można dzielić się informacjami na całym świecie. Przycisk Google +1 umożliwia użytkownikom otrzymywanie spersonalizowanych treści przez Google i naszych partnerów. Google zapisuje zarówno informacje podane w ramach treści +1, jak również informacje na temat strony internetowej przeglądanej podczas kliknięcia przycisku +1. Przycisk +1 można umieszczać jako dodatkowa informacja wraz z nazwami profilu użytkownika i zdjęciach w usługach Google, takie jak wyniki wyszukiwania lub w profilu Google użytkownika, lub w innych miejscach na stronach internetowych i danych wyświetlanych w Internecie. Google zapisuje informacje o aktywności usługi +1 w celu poprawy usług Google dla ich użytkowników. Korzystanie z przycisku Google +1 wymaga posiadania widocznego, publicznego na całym świecie profilu Google, który powinien zawierać co najmniej nazwę wybraną dla danego profilu. Nazwa ta będzie stosowana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastępować inne nazwy stosowane w niektórych treściach, dostęp do których był uzyskiwany przy użyciu konta Google. Tożsamość profilu Google może być wyświetlana użytkownikom znającym adres e-mail użytkownika lub dysponującymi innymi jego danymi identyfikacyjnymi.

Oprócz wspomnianych powyżej celów praktycznych, dane udostępniane przez użytkowników są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Google dotyczącymi ochrony danych. Google publikuje możliwie jak najpełniej zebrane statystyki dotyczące aktywności +1 użytkownikom i przekazuje je użytkownikom i partnerom, takim jak niektórzy wydawcy, osobom publikującym zamówienia lub powiązane strony internetowe.
 
 
7. Zgoda

Przekazując nam swoje dane lub korzystając ze Strony, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas danych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności, w tym usług świadczonych przez instytucję informacji kredytowej dopuszczonej w Polsce w celu zweryfikowania tożsamości Użytkownika . W tym celu instytucja informacji kredytowej może sprawdzić udostępnione przez Użytkownika dane w kontekście wszelkich danych w bazie danych (publicznej lub innej), do których ma dostęp. Może także w przyszłości użyć danych Użytkownika , aby pomóc innym firmom w celach weryfikacyjnych. Wyniki wyszukiwania zostaną zachowane.


Osoba kontaktowa w kwestiach ochrony danych: Maciej Wesołowski, m.wesolowski@fbf-bedandmore.pl

W przypadku pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, informacji, sporządzania, przechowywania lub usuwania danych oraz wycofywania udzielonych zgód prosimy o kontakt z:

FBF bed&more Sp. z o.o.
ul. Polna 6
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
tel. 076 74 00 270
fax. 076 845 37 81
e-mail: biuro@fbf-bedandmore.pl

Polkowice, 05.06.2017

Newsletter
Katalog produktów Przeglądaj teraz
Konfigurator Konfiguruj teraz

Dowiedz się wszystkiego o łóżkach hotelowych w sklepie internetowym dla klientów b2b FB F !

Odkryj łóżka kontynentalne FBF® i akcesoria oraz przemyślane systemy łóżek oferowane za przystępną cenę, idealne dla każdego hotelu lub pensjonatu! Nasze dowolnie łączone łóżka hotelowe, wezgłowia, materace bazowe, elementy łączące, nóżki i artykuły dekoracyjne spełniają wszystkie życzenia dotyczące wartościowego wyposażenia pokojów hotelowych. Pięć kroków do indywidualnie dobranego łóżka hotelowego dla każdego hotelu – wybierz dowolny z czterech systemów łóżek dzięki naszemu kreatorowi łóżek kontynentalnych! W naszym świecie materaców można znaleźć szeroki wybór , idealnie dopasowanych do naszych łóżek kontynentalnych materaców odpowiadających różnym wymaganiom jakościowym. Oczekuje na Ciebie również szeroki, profesjonalny asortyment nakładek ochronnych i higienicznych na materace oraz topperów i pokrowców. Daj się ponieść naszej ofercie i zatroszcz się o zdrowy sen w higienicznych, czystych warunkach! Zadbaj o relaksujący sen, który pozostawi gościom niezapomniane wrażenia! Nasze produkty z wypełnieniem z puchu i pierza lub z materiałów syntetycznych odpowiednich dla osób cierpiących na alergię rozpieszczają wszystkich gości, dbając o odpowiedni relaks. Odkryj również menu poduszek FBF oferujące wypełnione ze wszystkich stron, ulubione poduszki, jak również wałki, podgłówki i wiele innych produktów!

Zaskakująca swoboda wystroju hotelowego – również dzięki szerokiej gamie produktów

Higieniczna i czysta pościel hotelowa dla każdej koncepcji pomieszczenia, funkcjonalne, prześcieradła na gumkę i tradycyjne oraz szeroki wybór przytulnych koców: Dzięki programowi pościeli hotelowej FBF bed&more możesz zadbać o idealny relaks i rozpieszczać gości najlepszymi tkaninami, za najlepszą cenę! Odkryj nasze produkty przeznaczone dla pobytu rodzin w hotelach! Dzięki meblom dziecięcym z certyfikatem GS higienicznym materacom dla dzieci i prześcieradłom na gumkę, zestawom pościeli dostępnym w dowolnych kształtach, przyjemnym w dotyku tkaninom, przytulankom i innych produktom możesz już jutro upiększyć urlop swoich gości. Dzięki naszym towarom wykonanym z froty dostępnym w sklepie internetowym FBF możesz zmienić własne łazienki i strefy dobrobytu w małe oazy relaksu dla swoich gości. Odkryj urozmaicone, dowolnie łączone ręczniki do rąk, ręczniki do łazienki i sauny wykonane z ekskluzywnej zwykłej i przędzonej froty oraz wysokiej jakości szlafroki i inne przyjemne tkaniny zapewniające idealny pobyt w spa! Tekstylne smakołyki dla restauracji, sal restauracyjnych i kawiarni: Nasze starannie wybrane produkty stołowe są łatwe w pielęgnacji, a dzięki licznym wzorom i kombinacjom barw oferują rozwiązanie dla dowolnej koncepcji wnętrza. Praktyczni, tekstylni pomocnicy kuchenni pomogą Ci bezproblemowo wyżywić gości każdego dnia.

Nasze główne kategorie produktów w sklepie internetowym z wyposażeniem hotelowym i łóżkami kontynentalnymi

Łóżka kontynentalne i akcesoria - Konfigurator łóżek hotelowych - Wezgłowia - Stelaże i dostawki - Materace i higiena  - Materace hotelowe - Materace wierzchnie i nakładkiOchraniacze na materacKołdry i poduszkiKołdry syntetyczne - Poduszki syntetyczne - Kołdry puchowe - Poduszki puchowe - Menu poduszkowePościel - Pościel hotelowa - Koce - Prześcieradła hotelowe oraz z gumkąHotel i dziecko - Artykuły frotte - Podwójna pętelkaPojedyncza pętelkaSzlafroki - Akcesoria - Bielizna stołowa* plus dostawa