Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, fragmenty, grafika i animacje są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie ich jest możliwe tylko za zgodą ESTELLA.

O ile nie zostało inaczej zapisane, wszystkie znaki handlowe na stronach ESTELLA są zastrzeżone.

ESTELLA zostały przygotowane z należytą starannością.
Jednak ESTELLA nie gwarantuje, że na skutek błędów ludzkich lub innych czynników strony zawierać mogą błędy.

Z tego powodu ESTELLA nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która pośrednio lub bezpośrednio spowodowała jakiekolwiek straty w wyniku użycia treści tych stron.

ESTELLA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronach WWW ESTELLA w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym.

Strony ESTELLA zawierają linki do innych stron WWW. ESTELLA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zamieszczanych tam informacji i treści.